دوره‌های صوتی آموزشی مدیریت و توسعه فردی متمم (کلیک کنید)

نامه به رها: قدر رویاهایت را بدان…

رهای عزیزم.

گاه گاهی، در تراکم کار و زندگی، چشم هایت را ببند و پا به دنیای رویا بگذار.

نگرانم که فرصت دیدن رویا را، در میانه ی تلاش و تقلای بی پایان دنیا، به دست فراموشی بسپاری.

رویا، توانمندی شگفت انگیز انسان است.

هیچ حیوانی رویا ندارد.

رویا خواب نیست.

خواب، بازی شبانه مغز است با آنچه در روز دیده است.

مانند کودکی که کتابهای کتابخانه ی پدر را، برگ به برگ پاره میکند و میکوشد با چسباندن آنها کنار هم، کتاب تازه ای بسازد.

رویا خیال نیست.

خیال، فرار به فردا است.

خیال، بازی آنها است که به  دنیا و آنچه در آن است دل بسته اند.

اما بیشتر از آنکه هست می خواهند.

چه دیدار یار و چه درهم و دینار.

خیالپردازی برای اینان، نوعی تجدید قوا برای ادامه ی بازی دنیاست و انگیزه ای برای دویدن بیشتر.

اما رویا، نه مانند خواب، مرور دیروز است و نه مانند خیال، فرار به فردا.

رویا، فرار از دنیا است.

رویا، دستاورد مهم عبور انسان، از دالان تنگ و تاریک تاریخ است.

رویا را آنکس می بیند که فردا به دار آویخته خواهد شد.

چشمانش را می بندد و زندگی را تجربه میکند. نه خواب گذشته را می بیند و نه خیال آزادی را.

رویا می بیند. او با چشمان بسته اش، به شهرهای دوری سفر میکند که میداند هرگز نخواهد دید.

بر زمینی دراز میکشد که هرگز بر روی آن نخواهد خوابید.

و به آفتابی خیره می شود که چشم بند، هرگز فرصت دیدار آن را دوباره فراهم نخواهد کرد.

رویا را فرزندی میبیند که در روز تولد، پدر از دست داده است.

او خواب پدر را نمی بیند. چرا که پدر را هرگز ندیده است.

او خیال پدر داشتن در سر نمی پرورد. چرا که هرگز پدر نخواهد داشت.

او با رویای پدر زندگی می کند. چشمانش را می بندد ودست در دست پدر، خیابان ها و شهرها را میگردد.

در خیالش به او – که نیست – تکیه میدهد و آرامش و امنیت را تجربه میکند.

رویا را تو باید ببینی.

رویای دنیایی که در آن…

[بگذار نگویم که اگر دنیا چنان بود که میشد بی هیچ خطری رویاها را نوشت، دیگر به رویاپردازی نیاز نبود]

گاه گاهی چشم هایت را ببند و پا به دنیای رویا بگذار.

سگ ها هم خواب می بینند.

گربه ها هم خیال موش در سر می پرورانند.

اما رویا، متعلق به انسان است.

رویا گریز از دنیا است، آنچنانکه هست

به دنیا، آنچنانکه هرگز نخواهد بود.

رویا آن سرمستی شیرینی است که هیچ محتسبی، آن را مجازات نمیتواند کرد.

نگذار مردمان – که زندانبان تو هستند – تو را به واقعی نبودن رویاهایت، متقاعد کنند.

آنها فریبت می دهند و میگویند که رویا، هرگز از جنس واقعیت نیست.

آنها می گویند: آزادی – آنچنانکه در رویای خود می بینی – خیالی بیش نیست. اما وزن زنجیرما واقعی است.

آنها می گویند: سفره ی رنگین – آنچنانکه در رویای خود می بینی – پیش روی تو نیست. اما درد گرسنگی تو واقعی است.

آنها می گویند: دوستی – آنچنانکه تو در رویای خود می سازی – وجود ندارد. اما دشمنی، واقعی است.

فراموش نکن که مردم، زندان بان تو هستند. آنها حق دارند که بگویند از سلول آنها که پا بیرون بگذاری، جز ترس و تهدید و توهم نخواهد بود.

اما تو هم خوب میدانی که لبخند رضایتی که با دیدن یک رویا بر لب می آید، با لبخند رضایت حاصل از شادی در دنیا، هیچ تفاوتی ندارد.

رویاهایت را به مردم نفروش.

آنها راست نمی گویند.

هیچکس چیز بهتری ندارد که به جای رویاهایت به تو هدیه کند.

هر از چند گاهی، در میانه ی روز،

چشمهایت را ببند و به دنیای رویاها پا بگذار.

جایی که هیچکس نتواند تو را از تجربه ی لحظات خوب، محروم کند.

مراقب رویاهایت باش و به خاطر داشته باش که:

کسی میتواند خواب و خیال را از تو بگیرد که قبلا رویا را از تو گرفته باشد

آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) دوره های توسعه فردی ۶۰ نکته در مذاکره (صوتی) برندسازی شخصی (صوتی) تفکر سیستمی (صوتی) آشنایی با پیتر دراکر (صوتی) مدیریت توجه (صوتی) حرفه‌ای‌گری در کار (صوتی) کتاب های مدیریت راهنمای کتابخوانی (صوتی) آداب معاشرت (صوتی) کتاب های روانشناسی کتاب های مدیریت  


68 نظر بر روی پست “نامه به رها: قدر رویاهایت را بدان…

 • […] اما رویا، پیشنهاد می‌کنم نامه قدر رویاهایت را بدان رو بخونی. […]

 • رها گفت:

  همیشه زندگی در خیال بودم و باختم… باختم… همه جای زندگی… عشق…کار…خانواده….ناامید ناامید یاد رویای کودکیم افتادم .زنده شدم…چه کودک بزرگی بودم رویام داشتن یک عروسک زیبا نبود.بزرگ بود بزرگ اینقدر بزرگ که نیرو گرفتم .این روزهای من در فکر عملی کردن رویاهای کودکیم می گذرن. ممنونم از نامه هایی که برام می نویسید

 • بهاربهار گفت:

  سلام به دوستان عزیزم٬ سلام به محمدرضا
  بعد از اینهمه دوری٬شدم رها. اما بشنوید از فصل اول رؤیای ِواقعیِ من:
  اولین بار که قصد سرزمین میانه کردم٬ همه چیز برایم مبهم بود اما احساس شور عجیبی داشتم انگار که قرار بود اتفاقات رنگارنگ و عجیبی برایم بیوفتد. به سرزمین میانه ورود کردم ٬ اتفاقات رنگارنگ و عجیبی در انتظارم بود. در سرزمین میانه هر واژه را تا عمیق ترین حد آن درک کردم.
  ابهام سرزمین میانه خیلی زود برایم برطرف شد و چیزی را ورای این ابهام دیدم که ابهام دیگری را برایم به وجود آورد!!!
  بگذار آماده ات کنم و همراه خودم تا قلب سرزمین میانه ببرمت. صبحگاهان این سرزمین سکوت محض است ٬ شامگاهان آن سکوت محض .و …یک طرف آن آرامشی عجیب دارد و طرف دیگر آن زمختی عجیب.
  مردمان این سرزمین هر شامگاهان زمختی را به آرامش تقدیم می کنند تا صبحگاهان قدری بشود تاب آورد. من نظاره گر تمام این تضادها بودم٬ تضادهای زیبا و عمیق.
  در سرزمین میانه که بیشتر وارد می شوی ٬ نزدیک به قلب آن٬ همان احساس شور عجیب به سراغت می آید و برای یک لحظه زمختی و آرامش را در آن واحد میبینی٬ اما بعد از عبور از این مرحله ٬ تنهایی عجیبی تمام وجودت را فرا میگیرد و اینجاست که میخواهی به جایی پناه ببری که دیگر در سرزمین میانه نیست!!! باید از آن سرزمین خارج شد و جای دیگری به دنبالش بود. اما در عمق وجودت عمیقأ از  ترک آن ناراحتی!
  اما قلب سرزمین میانه آنجاییکه بعد از عبور از آن٬ تنهایی را به تو هدیه میدهد٬ تو را به سوی دیگری راهنمایی می کند ٬ تو را تا جایی راهنمایی میکند که نه تاریک است نه روشن٬ شبیه به مرز خط سیاهی شب و خط سفیدی صبح٬ تو را به ابهام دیگری میبرد!!!
  به قلب سرزمین میانه که خیره میشوی حرفها برای گفتن دارد.قلب سرزمین میانه این بار من را به قلب خودم هدایت کرد ٬ اینجا بود که تمام لحظات زندگی ام شبیه به یک فیلم بلند از جلوی چشمانم گذشتند تا رسیدم به قلبِ قلب خودم!!!
  قلبِ قلبم را در سرزمین میانه کشف کردم و ابهام قلب سرزمین میانه یِ من بود. چیزی بود که سالها به دنبالش بودم اما نمیدانستم کجا! حالا فلسفه ورود به سرزمین میانه و آن ابهام و آن احساس شور عجیب را میفهمم. قلبِ قلب سرزمین میانه یِ من ٬گمشده ام بود.جایی بود که بعد از احساس تنهایی از قلب سرزمین میانه باید به آن پناه میبردم ٬هدیه آسمانی و دستآورد سرزمین میانه یِ من بود.
  با خطر با آه ٬سختی ٬دلتنگی٬دوری و با غربت کشیدن به تو رسیدم٬رؤیایِ واقعیِ من.حالا من نیز چون رها قدر رؤیایم را میدانم.

 • faeze گفت:

  سلام
  این یکی نامت به رها برام کلی حس رو زنده کرد.
  ممنون که این نامه رو منتشر کردی

 • باقري گفت:

  يه بار يادمه از سهيل رضايي خوندم با اين مضمون بود آدمي كه رويا نداره مي ميره

 • مهتاب گفت:

  سلام
  بسیار زیبا ، صمیمانه و جذاب بود سپاسگذار از شما .

 • marzieh گفت:

  وقتی رویا یاآروزیی شماراتحت تاثیرقرارمی دهداگربلافاصله درجهت عملی کردن آن گام برندارید به خداوندوطبیعت مدیون خواهیدبود.(استوارت براند)

 • صاحبه بخشی نژاد گفت:

  عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما که اسباب آرامش انسانها رو فراهم می کنید. زندگی تر شدن پی در پی/زندگی حس غریبی که یک مرغ مهاجر دارد.

 • شیما گفت:

  “نگذار مردمان – که زندانبان تو هستند – تو را به واقعی نبودن رویاهایت، متقاعد کنند.”

  ممنون که هستی و.. می نویسی و.. بی دریغ می بخشی

 • mona گفت:

  دل به رویا ها سپردم
  همه دیوانه خطابم کردند
  خیلی باختم
  اما امروز رویایم دقیقا در جلوی چشمم است و از آن من است
  و واقعا زیباست
  قلبم هیچ گاه اینقدر شاد نتپیده بود
  رویا یم ارزش دل سپردن داشت
  مرسی از تو ای رویا و ممنون از تو ای خدای همه رویا ها

 • طاهري فر گفت:

  يه كليپ كوتاه ولي فوق العاده انگيزشي: http://www.aparat.com/v/KzAf8

  ببينيد و رؤياهايتان را زندگي كنيد

 • طاهري فر گفت:

  رویای خودتان رو بسازید وگرنه کسی شما را استخدام میکند که رویای او را بسازید. «تونی گسکین»

 • ملیحه گفت:

  سلام
  بسیارزیبا وجذاب بود.ممنونم

 • محمد سالم پور گفت:

  غم نان قابل فهم تر از غم رویا ست .

 • سارا عشقی گفت:

  ممنون …مضمون متن برایم حس رهایی داشت …آرزوی رویا دیدن برای همه انسانها…

 • سمیه گفت:

  چقدر زیبا نوشتید محمدرضا بعد از کتابهای دکتر شریعتی تنها نوشته های شماست که مرا غرق در رویا میکند.
  واقعا لذت بردم ان هم زمانی که خواب و خیال را هم مدتی است از من گرفته اند.

 • مریم گفت:

  سلام استاد محمد رضا
  ای کاش این متن زیبا را با صدای خودتون میشنیدیم.
  من هنوز هم هر وقت دلم از دنیا می گیرد اون فایل صوتی رهای عزیزم را گوش میدم.بهم آرامش میده.شما پدر معنوی من هستید.

 • محمدامین گفت:

  متن خیلی قشنگی بود ..
  گاهی وقتا مرز بین رویا و واقعیت اصلا مشخص نیست …هیچکی نمیتونه قطعی در مورد رویا یا واقعیت قضاوت کنه..هیچ بعید نیس دنیای ما همون رویای ما باشه و واقعیت چیزی ورای آن…

 • زهره گفت:

  سلام..عالی بود.هیچکس چیز بهتری ندارد که به جای رویاهایت به تو هدیه کند…بسیار عالی..چقدر ما احتیاج داریم به این نوشته های شما..

 • اعتدالی گفت:

  در دلم افزودم:

  رهای عزیزم،
  رویا را آن کس می‌بیند که انتظار تغییر برون در سرش نیست، افسرده سرما و پژمرده سکوت و سقوط نیست ..
  رویا را آن کس می‌بیند که با تمام احساسش سرشار است از آرامش مواج امواج درون و ساربان است ساز احساس حدوث …

  معلم خوبم، ممنونم.

 • نیلوفر گفت:

  چقدر با حرفاتون موافقم. همیشه می گم من دو تا زندگی دارم یکیش این زندگی بی روح و بدون هیجان و تنوع واقعی و یکی زندگی در رویا. تو رویاهام به جاهایی که آرزوشو دارم میرم، به چیزهایی که دوست دارم فکر می کنم و آدمهایی که شاید توی دنیای واقعی وجود نداشته باشند یا اگر هم باشند هیچ وقت دستم بهشون نمی رسه رو کنار خودم دارم و همیشه هم به خاطر نعمت رویا خوشحالم چون تنها چیزیه که مربوط به آدمهاست و هیچ کس حتی نزدیکترین افراد و البته اونهایی که دوست ندارند حتی در رویا هم شاد باشی بهش دسترسی ندارند. خوشحالم که جایی دارم و دنیایی که فقط مال خودمه و فکر مکینم یک تجربه قشنگ در رویا به یک تجربه بد تو عالم واقعیت می ارزه. این روزها رویای قشنگی دارم، شاید از نظر خیلی ها خنده دار و بچگانه باشه اما من با رویام شادم. قبلا خودم رو سرزنش می کردم اما الان تا هر جایی که بره همراهشم چون می دونم گذراست و تموم می شه، البته کمی هم حسرت و غم همراهشه اما حسنش اینه که شاید برای لحطاتی به من آرامش میده و شادم میکنه.

 • سجاد گفت:

  واقعا محشر بود ، خیلی حالمو عوض کرد

 • محممدرضا گفت:

  با سلام
  ممنون که هستید.

 • باران گفت:

  مراقب رویاهایت باش و به خاطر داشته باش که:

  کسی میتواند خواب و خیال را از تو بگیرد که قبلا رویا را از تو گرفته باشد
  عالی….بسیار عالی

 • پدر موژان یازده ساله گفت:

  محمد رضای عزیز از این که پس از مدتها به رها ی عزیز نامه نوشتی بسیار سپاسگزارم .کمی کم طاقت شده بودیم برای رها بیشتر بنویس او را دریاب.

 • دیدگاهتان را بنویسید (مختص دوستان متممی با بیش از ۱۵۰ امتیاز)


  لینک دریافت کد فعال

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  yeni bahis siteleri 2022 bahis siteleri betebet
  What Does Booter & Stresser Mean What is an IP booter and stresser