یادی از استاد شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی

پیش از شما،

بسان شما، بی‌شمارها،

با تار عنکبوت نوشتند روی باد

کاین دولت خجسته‌ی جاوید زنده باد!

 

فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی

آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال

ویژگی‌های انسان تحصیل‌کرده آموزش حرفه‌ای‌گری در محیط کاردیدگاه‌های این مطلب بسته شده است.