انتخاب شغل و مهمترین تصمیم ما

پیش نویس: حرفهای بی سر و ته چه هستند؟

اصل حرف بی سر و ته:

معمولاً به صورت صریح و ضمنی، به ما می‌آموزند که مهم‌ترین انتخاب شغلی ما، انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی است.

اما امروز، بعد از پانزده سال چرخیدن در فضاهای کسب و کار کشور و مدیریت کسب و کارهای مختلف، به این باور رسیده‌ام که مهم ترین انتخاب شغلی ما، انتخاب بین کار کردن در بخش خصوصی و کار کردن در بخش دولتی است.

شرکت‌های خصوصی که سهامدار دولتی دارند را هم می‌توان تا حد زیادی، زیر مجموعه‌ی بخش دولتی محسوب کرد.

چون ویژگی شرکت خصوصی واقعی، فرد یا افراد سرمایه گذاری هستند که برای بازگشت و رشد سرمایه خود تلاش می‌کنند و انتظار دارند دیگران در برابر این مسئله، پاسخگو باشند.

اما در بخش دولتی، سرمایه گذار، انبوه مردمی هستند که هیچکدام نمی‌دانند در کدام مجموعه چقدر سهم دارند و سرمایه گذار غایب، با سرمایه گذاری که فوت شده یا وجود ندارد تفاوتی نخواهد داشت. درست مانند شرکت ثروتمندی که پس از فوت مدیر و کارآفرین توانمندش، ناگهان در اختیار فرزندش قرار گرفته باشد.

[لینک مرتبط: باید پای خودت گیر باشد! ]

 

فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی

آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال

ویژگی‌های انسان تحصیل‌کرده آموزش حرفه‌ای‌گری در محیط کاردیدگاه‌های این مطلب بسته شده است.