Tag: گردهمایی

خبر کوتاه در مورد گردهمایی متمم (توسعه مهارتهای فردی)

قبلاً گفته بودم که دارم به یک سمینار فکر می‌کنم. البته بیش از آنکه سمینار باشد، بهانه‌ای برای گرد هم جمع شدن متممی‌هاست. در مطلب دیگری، تاریخ و شکل برگزاری را هم تا حدی که مشخص بود اعلام کردم. به عنوان آخرین خبر غیررسمی شاید خوب باشد بگویم که سایت مربوط به این گردهمایی هم در حال طراحی و پیاده سازی است که ظرف ده تا چهارده روز آینده آدرس آن را اعلام خواهم کرد. بعد از آن، دیگر اطلاع رسانی‌های اصلی از طریق متمم و سایت اختصاصی گردهمایی انجام می‌شود. مگر اینکه خبری غیررسمی باشد که در اینجا به […]