Tag: گالیله

سرزمینی که قهرمان میخواهد…

نمایشنامه زندگی گالیله، کار برشت را میخواندم. برخی جملات آن شاهکار است.

وقتی گالیله تحت فشار دادگاه، به مسطح بودن زمین اعتراف میکند، یکی از شاگردانش میگوید:

«وای به این سرزمین، که قهرمان ندارد»

گالیله پاسخ میدهد: «وای به این سرزمین، که قهرمان میخواهد…»رادیو مـذاکـره کارگاه افزایش عزت نفس کارآفرینی
مـذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسـی دوره MBA
روانشناسی پول کارگاه مهارت کار تیمی مدل ذهنی
استراتژی محتوا افعال پرکاربرد انگلیسی زبان بدن
+45