مطالب مرتبط با گالیله

سرزمینی که قهرمان میخواهد…

گالیله

نمایشنامه زندگی گالیله، کار برشت را میخواندم. برخی جملات آن شاهکار است. وقتی گالیله تحت فشار دادگاه، به مسطح بودن زمین اعتراف میکند، یکی از شاگردانش میگوید: «وای به این سرزمین، که قهرمان ندارد» گالیله پاسخ میدهد: «وای به این سرزمین، که قهرمان میخواهد…» +۵۶   رادیو مذاکره • کارگاه افزایش عزت نفس • آموزش کارآفرینی • مذاکره تجاری • یادگیری زبان انگلیسی • دوره MBA آنلاین متمم • تصمیم گیری • تفکر سیستمی • روانشناسی پول • آموزش مهارت کار تیمی • مدل ذهنی • استراتژی محتوا • افعال پرکاربرد انگلیسی • زبان بدن • رادیو متمم • حرفه‌ای گری در محیط کار • اتیکت • استعدادیابی • معرفی کتابهای روانشناسی • معرفی کتابهای مدیریتی • مهارت فروش