Tag: ویلیام جیمز

جمله ای برای سال جدید…

خیلی از دوستانم، در کامنت ها و پیامک ها از جملات تأثیرگذار پرسیده بودند. دنبال این بودم که چه جمله ای را بنویسم. من را میشناسید و میدانید که خیلی در فضای جملات مثبت اندیشانه – شبیه فیلم راز و امثالهم – نیستم. این بود که نهایتاً گفتم جمله ای را بنویسم که سالهاست هر روز صبح با خودم تکرار میکنم. جمله متعلق به ویلیام جیمز، فیلسوف پراگماتیست معروف است:

ACT AS IF WHAT YOU DO MAKES A DIFFERENCE

به گونه ای رفتار کنید که گویی، آنچه انجام میدهید قرار است یک تفاوت و تغییر جدی ایجاد کند

فکر میکنم این دیدگاه، میتواند تغییرات بزرگی در زندگی ما و اطرافیان و جامعه ایجاد کند. امروز عکس این روند در جامعه جاری است. بسیاری از ما آنقدر در فضای ناامیدی غرق شده ایم، که دست از هر کار مثبتی برداشته ایم. احساس میکنیم کارهای ما تغییری ایجاد نمیکند. من مخالف ضرب المثل معروفمان هستم که «با یک گل بهار نمی آید». اتفاقاً «بهار با رویش نخستین گل آغاز میشود».

بیایید امسال، با خودمان قرار بگذاریم که کوچکترین حرکتها را نیز با حس و انگیزه مضاعف انجام دهیم. گویی که قرار است با رفتار ما، تغییری بزرگ حاصل شود. حتی اگر این رفتار، در حد برداشتن یک ته سیگار از روی زمین، و انداختن آن در نزدیکترین سطل زباله باشد…رادیو مـذاکـره کارگاه افزایش عزت نفس کارآفرینی
مـذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسـی دوره MBA
روانشناسی پول کارگاه مهارت کار تیمی مدل ذهنی
استراتژی محتوا افعال پرکاربرد انگلیسی زبان بدن
+101