Tag: ولادیمیر ناباکوف

درباره‌ ادبیات

ادبیات صرفاً هنر بیان زیبای آنچه که هست نیست.

ادبیات گاهی هنر بیان نکردن چیزی است که هست.

و گاهی هنر بیان کردن چیزی که نیست.

ولادیمیر ناباکوف زمانی گفته بود:

روزی در دوران اولیه، کودکی از غار بیرون دوید و فریاد زد: «گرگ. گرگ!»

یک گرگ بزرگ خاکستری هم در تعقیبش بود.

ادبیات آن روز زاده نشد.

ادبیات روزی زاده شد که:

کودکی از غار بیرون دوید و فریاد زد: «گرگ! گرگ!».

اما…

گرگی در کار نبود…گرگ - درباره ادبیاترادیو مـذاکـره کارگاه افزایش عزت نفس کارآفرینی
مـذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسـی دوره MBA
روانشناسی پول کارگاه مهارت کار تیمی مدل ذهنی
استراتژی محتوا افعال پرکاربرد انگلیسی زبان بدن
+123