مطالب مرتبط با وزارتخانه ها

نگاهی به فهرست نام وزارتخانه های کشورهای مختلف

وزارتخانه های کشورهای مختلف

در سرفصل‌های درس مدیریت، درسی هست به نام ساختار سازمانی یا Organizational Structure. البته طی سال‌های اخیر، دانشگاه‌ها معمولاً این درس را با عنوان جامع‌ترِ طراحی سازمان یا Organization Design برگزار می‌کنند. بحث‌های بسیاری زیر این عنوان مطرح می‌شود؛ اما یکی از ابتدایی‌ترین بحث‌ها این است که Departmentation یا دپارتمان‌سازی هم از استراتژی کلان سازمان تأثیر می‌پذیرد و هم بر روی آن تأثیر می‌گذارد. دپارتمان‌سازی در مقیاس دولت‌ها همان چیزی است که ما به اسم وزارت‌خانه می‌شناسیم. دو پیشنهاد برای تقویت زبان دارم. یکی این‌که سعی کنید نام وزارتخانه‌هایمان را به زبان انگلیسی ترجمه کنید. اما تمرین مهم‌تر این‌که برخی کشورها را به صورت تصادفی انتخاب کنید و نام برخی از کابینه‌هایشان را بخوانید. من برخی از آن‌ها را اینجا می‌نویسم تا ترغیب شوید و شما هم بیشتر جستجو کنید: وزارت انرژی (امارات) که تقریبا ترکیب وزارت نفت، […]