مطالب مرتبط با نفرت

نفرت انگیز – نفرت انگیزتر

نفرت انگیز، احترام ناشی از ترس است. نفرت انگیزتر، کسی است که چنین احترامی خشنودش میکند. +۵۴   فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال