فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند

خرید آنلاین

مطالب مرتبط با ناامیدی

امید…

مشکل در اینجاست که: امید، در گذر زمان ما را رها میکند. اما ناامیدی، از دوره ای به دوره دیگر، همراه ما می آید… +۴۸   فایلهای صوتی آموزش مذاکره آموزش زبان انگلیسی کارآفرینی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA)