فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند

خرید آنلاین

مطالب مرتبط با مست

شرط می‌بندم که مستی…

شرط می‌بندم که مست بوده ای

صدای پیامک آمد. شماره‌ات را از دفترچه‌ موبایل پاک کرده‌ام. اما آن را فراموش نمی‌کنم. می‌دانم که تو هستی. شرط می‌بندم که مستی. شرط می‌بندم که گیلاس شراب در دست توست. شرط می‌بندم که صدای موسیقی بلند است. شرط می‌بندم که پاهایت توان ایستادن ندارد و کسی نیست که تو را به خانه برساند. شرط می‌بندم که در آستانه‌ی افتادنی. حدس می‌زنم که چراغ‌ها را خاموش کرده‌اند. حدس می‌زنم که دست روی شانه‌ات گذاشته‌اند و می‌گویند: گیلاس دیگری در کار نیست. شرط می‌بندم که مستی.چون: من همیشه آخرین فرد در فهرست تماس تو هستم. وقتی که هیچکس پیامهای تو را پاسخگو نیست. نوشته‌ای که: همیشه عاشقم بودی و همیشه عاشقم هستی. شرط می‌بندم که مستی. این پیامکی است که هنگام مستی، دوباره برایم ارسال می‌کنی. آنها را فهرست وار دارم. یکی پس از دیگری. همه […]