Tag: مدارس کشور

آتشی به جان همه ما…

فصل زمستان، دوباره آتش سوزی در مدارس کشور را به مجموعه اخبار روز کشور افزوده است.

عکس العملها به این خبرها بسیار متفاوت است:

برخی، بی صدا از کنار این خبرها گذشتند.

برخی، از اینها سوژه هایی داغ ساختند برای افزایش مخاطب و تیراژ.

برخی، انتشار این نوع اخبار را یک «بازی سیاسی» خواندند.

برخی نیز، برای اعلام نهایت همدردی، انگشتی به کلیک تکان دادند و در فیس بوک، عکسهای قربانیان را لایک و شیر کردند.

ادامه نوشتهرادیو مذاکره مذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسی
افزایش عزت نفس دوره MBA پاراگراف انگلیسی
افعال پرکابرد انگلیسی مدیریت زمان رادیو متمم
استراتژی محتوا زبان بدن صفات پرکاربرد انگلیسی
+38