مطالب مرتبط با مدارس کشور

آتشی به جان همه ما…

فصل زمستان، دوباره آتش سوزی در مدارس کشور را به مجموعه اخبار روز کشور افزوده است. عکس العملها به این خبرها بسیار متفاوت است: برخی، بی صدا از کنار این خبرها گذشتند. برخی، از اینها سوژه هایی داغ ساختند برای افزایش مخاطب و تیراژ. برخی، انتشار این نوع اخبار را یک «بازی سیاسی» خواندند. برخی نیز، برای اعلام نهایت همدردی، انگشتی به کلیک تکان دادند و در فیس بوک، عکسهای قربانیان را لایک و شیر کردند. +۵۴ فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال ویژگی‌های انسان تحصیل‌کرده آموزش حرفه‌ای‌گری در محیط کار