مطالب مرتبط با علوم انسانی

در جستجوی قطعیت

در حوزه علوم انسانی، هر چه بیشتر مطالعه میکنی، «اما» و «اگر» و «شاید» و «ممکن است» و «احتمال میرود» و «به نظر می رسد» بیشتر میشود. اما جالب اینجاست که «انسانها»، بر خلاف رویه غالب «علوم انسانی»، در پی قطعیت می گردند. هیچ سربازی تا کنون برای «شاید» و «ممکن است» نجنگیده است. رمز برانگیختن توده ها، قطعیت کلام است. تاریخ را رهبرانی ساخته اند که به این «واقعیت انسانی»، ایمان داشته اند… +۶۹   فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال