فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند

خرید آنلاین

مطالب مرتبط با سخنان نیچه

روح های کوچک و روح های بزرگ

سخنان نیچه

انسان بزرگ در مورد مردم میگوید: “گناهشان چیست اگر زندگیشان کوچک است”. ولی روان تنگ مردم میگوید: “هر زندگی بزرگ، خود گناهی بزرگ است”. نیچه +۹۶   فایلهای صوتی آموزش مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA)