Tag: زندانی بدون دیوار

تولید یا توزیع؟

pligiarism

مقدمه ۱:

ابتدای سال ۹۰، در وبلاگ قدیمی خودم (توسعه مهارتهای فردی)، مطلبی نوشتم به نام زندانی بدون دیوار. طی دو سال و نیم گذشته، در مجموع شاید حدود ۲۰۰ بار، این متن برای خودم ایمیل شده است. دیروز یکی از خوانندگان خوبم، همین مطلب را برایم نوشت. اگر چه منبع متن سایت دیگری ذکر شده بود. اما من را بسیار خوشحال کرد. چون دیدم دوست و خواننده ی من، به صورت مشخص و حرفه ای، منبع را در کنار متن آورده است.

مقدمه ۲:

نگاه من را در خصوص مالکیت معنوی نوشته هایم میدانید. در سایت فارسی، توضیح داده ام که هدف نشر ایده هاست و خواهش کرده ام که بدون ذکر منبع و با هر نوع اصلاح و تغییر آنها را بازنشر کنند و در سایت انگلیسی هم به جای اینکه بنویسم: All Rights Reserved نوشته ام: No Rights Reserved!

به عنوان یک «فرد»، استراتژی خودم را دوست دارم و چون اولویتم پخش گسترده ی «ایده ها»یی است که دارم، ترجیح میدهم ایده ها، از نام من مستقل باشند و دنیای حقیقی و مجازی را آزادانه بگردند. اما شاید نگاه من، برای رشد یک جامعه، «موثر» نباشد.

مقدمه ۳:

آنچه میخوانید، نوشته های یک کمونیست نیست. یک خواننده ی متعصب کاپیتال هم آن را ننوشته است. اتفاقاً کسی که این متن را می نویسد، چه بسیار مواقعی که به دفاع از سرمایه داری متهم بوده است. نویسنده، در پی دفاع از کار یدی و حمله به خدمات و توزیع  هم نیست. او به خدمات، به توزیع و حتی به دلالان و سفته بازان و نقش عمیقی که در ایجاد جریان در برکه ی اقتصاد کشور دارند، ایمان دارد. اما معتقد است که تولید و توزیع، مرغ و تخم مرغ نیست که برتری یکی بر دیگری، قابل تشخیص و تحقیق نباشد…

ادامه نوشته

+136
  
رادیو مذاکره • کارگاه افزایش عزت نفس • آموزش کارآفرینی • مذاکره تجاری • یادگیری زبان انگلیسی • دوره MBA آنلاین متمم • تصمیم گیری • تفکر سیستمی • روانشناسی پول • آموزش مهارت کار تیمی • مدل ذهنی • استراتژی محتوا • افعال پرکاربرد انگلیسی • زبان بدن • رادیو متمم • حرفه‌ای گری در محیط کار • اتیکت • استعدادیابی • معرفی کتابهای روانشناسی • معرفی کتابهای مدیریتی • مهارت فروش