Tag: حقیقت

در جستجوی حقیقت…

سالهای سال است که انسانها در جستجوی حقیقت می گردند.

زمانی به جستجوی حقیقت، بر دیواره غارها نقش می زدند و در برابرش به زانو می نشستند.

زمانی بر فراز کوه ها دست به نیایش بر می داشتند،

زمانی درون معابد سر بر زمین می نهادند.

و تا این زمان، این داستان همچنان ادامه دارد…

نمی دانم حقیقت چیست.

حتی نمی دانم حقیقتی وجود دارد یا ندارد.

حتی نمی دانم معنایی در پس این واژه نهفته است یا نه.

اما به «سازگاری الگوی ذهنی» باور دارم و به اینکه

الگوی ذهنی درست، با خودش تعارضی ندارد.

کسانی که یک الگوی ذهنی را با تمام ملزومات آن می پذیرند، آرام و آسوده زندگی می کنند

اما چه بسیار کسانی که کوشیده اند با «التقاط»، یک الگوی ذهنی برتر، خلق کنند،

و جز به تعارض و بی راهه، رانده نشده اند…

روزی در این خصوص بیشتر خواهم نوشت…

 رادیو مذاکره مذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسی
افزایش عزت نفس دوره MBA پاراگراف انگلیسی
افعال پرکابرد انگلیسی مدیریت زمان رادیو متمم
استراتژی محتوا زبان بدن صفات پرکاربرد انگلیسی
+32
  

در جستجوی حقیقت

بعضی از انسانها چنان به حقیقت نزدیک میشوند که دیگر آن را نمی بینند.رادیو مذاکره مذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسی
افزایش عزت نفس دوره MBA پاراگراف انگلیسی
افعال پرکابرد انگلیسی مدیریت زمان رادیو متمم
استراتژی محتوا زبان بدن صفات پرکاربرد انگلیسی
+80