مطالب مرتبط با برج میلاد

کمی دورتر…

برج میلاد

مقدمه ی یک: پنجم دبستان، با یکی از همکلاسیهایم رقابت شدید داشتیم و یک بار به دلگیری خیلی زیاد و قهر رسید. سر کلاسها، دیگر به درس گوش نمیدادم و بیشتر وقتم به حرص خوردن میگذشت. وقتی با معلمم حرف زدم، لبخندی زد و گفت: وقتی تو و او، روی یک نیمکت کنار هم نشسته اید و تو تمام دنیا را در همین نیمکت خلاصه کرده ای، معلوم است که به خاطر یک دعوا، زندگیت جهنم میشود. کمی فاصله بگیر. از دید سایر بچه های کلاس، دو تا دانش آموز همکلاسی – و نه تمام کلاس – با هم دعوا دارند. بیشتر فاصله بگیر. از نظر من، در یکی از کلاسها، دو دانش آموز با هم مشکل دارند. بیشتر فاصله بگیر. مدرسه ای در این شهر هست که دو نفر در آن با هم دعوا […]

درباره یک برج ۵۰۰ میلیون دلاری…

این پست حذف شد… ———————————————————————————————————- در ابتدا انتقادی در خصوص برج میلاد را در اینجا «نقل» کردم و سپس پاسخی در این خصوص را مشاهده کردم. مدتی متن و پاسخ، هر دو در اینجا بود، اما با مشورت دوستان متخصصم، به نتیجه رسیدیم که انتقاد اولیه تا حدی سطحی است و از سویی پاسخ ارائه شده نیز با توجه به تعلق فرد پاسخ دهنده به شرکت اصلی پیمانکار ساخت برج، عملاً جانبدارانه است. تصمیم گرفتم هر دو متن را حذف کنم و این همچنان به صورت سوال بماند که برج میلاد، این نماد ۵۰۰ میلیون دلاری شهر ما، تا چه میزان در بستر سازی مخابراتی برای دسترسی بهتر ما به اطلاعات، اثربخش بوده است… +۲۸   فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و […]