Tag: اهواز

ره آورد اهواز…

برنامه اهواز به خوبی و خوشی برگزار شد و توضیحات مختصر و یکی از عکسها رو هم در این آدرس گذاشتم.

موضوعی که برای سخنرانی انتخاب کردم این بود:

دیوارهای سنگی و سقف های شیشه ای

راهکارهایی برای موفقیت در ایران امروز

به شدت معتقدم که برای رشد و پیشرفت در اطراف ما دیوارهای سنگی محکمی بنا شده است. تصمیمها و ترجیحات اطرافیان نخستین دیواری است که دور خود حس میکنیم. رشته تخصصی ما، دومین دیواری است که دور خود میسازیم. تجربه و سابقه کار دیوار سومی است که تغییر موقعیت را برای ما سخت تر و دشوارتر میکند. وضع بد اقتصادی ما را محافظه کارتر میکند تا شرایط حداقلی را بپذیریم و برای بهبود آن ریسک نکنیم.

شاید احساس کنیم حداقل در شغل خود میتوانیم رشد و پیشرفت کنیم. اما دیر یا زود، به دیوارهای شیشه ای برمیخوریم. قوانین نانوشته، ارتباط های غیر رسمی و ده ها سقف شیشه ای دیگر که اگر برای رشد و پیشرفت تلاش نکنی، هرگز آنها را نمی بینی اما وقتی برای پیشرفت تلاش میکنی، دیر یا زود سرت به آنها میخورد.

من در جمع داشجویان صنعت نفت اهواز، پیشنهادم این بود که برای خروج از این زندان آجری با سقف شیشه ای باید برای بهبود چند مهارت بکوشیم. فهرستی که من بر اساس تجربه و مطالعه آماده کرده بودم به شرح زیر است:

مهارت مذاکره، مهارت شخصیت شناسی، مهارت رهبری و متقاعد سازی، شناخت و تحلیل مدلهای ذهنی، زنان و مردان، مهارت ارائه و معرفی خودمان و محصولات و تواناییهایمان، مهارت تصمیم گیری، خلاقیت، هوش اجتماعی و انگیزش.

شاید روزی فرصتی شد و درباره این مهارتها بیشتر حرف زدیم. فعلاً که از مذاکره آغاز کرده ام…

+39
  
رادیو مذاکره • کارگاه افزایش عزت نفس • آموزش کارآفرینی • مذاکره تجاری • یادگیری زبان انگلیسی • دوره MBA آنلاین متمم • تصمیم گیری • تفکر سیستمی • روانشناسی پول • آموزش مهارت کار تیمی • مدل ذهنی • استراتژی محتوا • افعال پرکاربرد انگلیسی • زبان بدن • رادیو متمم • حرفه‌ای گری در محیط کار • اتیکت • استعدادیابی • معرفی کتابهای روانشناسی • معرفی کتابهای مدیریتی • مهارت فروش