Tag: اعتیاد به اینترنت

آیا شما معتاد هستید؟

اعتیاد به اینترنت

با شنیدن واژه ی «اعتیاد»، معمولاً تصویر افراد ژنده پوشی در ذهن ما زنده میشود، که در گوشه ی خیابانها، کنار جوی آب افتاده اند و با چهره ای سیاه و چروکیده، با نگاهی ملتمس به رهگذران چشم دوخته اند. اما این روزها، مصداق های زیادی برای اعتیاد وجود دارد. اعتیادهایی که «هستند» و «مخرب» اند اما، کمتر کسی به آنها به چشم «اعتیاد» نگاه میکنند.

اعتیاد به اینترنت یکی از این موارد است. در مروری کوتاه به ژورنال های پژشکی و کامپیوتری و روانشناسی، متوجه میشویم که دانشمندان، متفق القول، «اعتیاد به اینترنت» را به عنوان یکی از موارد اعتیاد مطرح میکنند.

اعتیادها را به دو دسته ی اعتیاد شیمایی و اعتیاد فرایندی تقسیم میکنند. اعتیاد به مواد مخدر و سیگار و … نمونه هایی از اعتیاد شیمیایی هستند و اعتیاد به رابطه ی جنسی، صحبت تلفنی، استفاده از پیامک و اینترنت و … را در گروه اعتیادهای فرایندی طبقه بندی میکنند.

در بسیاری از مقالات و مطالعات، کسانی را که بیش از ۱۹ ساعت در هفته (روزانه حدود ۳ ساعت) صرف استفاده از اینترنت میکنند، در آستانه ی «اعتیاد» قرار دارند. معمولاً کسانی که از این مرز عبور میکنند، به سادگی تا ۴۰ و ۵۰ ساعت در هفته نیز پای اینترنت می نشینند. بر این اساس، میتوان گفت حدود ۱۵ درصد از کاربران اینترنت، معتاد محسوب میشوند. بر اساس آمارهای موجود، افراد معتاد به اینترنت، عمده ی وقت خود را – به ترتیب – صرف موارد زیر میکنند:

ادامه نوشته

+109
  
رادیو مذاکره • کارگاه افزایش عزت نفس • آموزش کارآفرینی • مذاکره تجاری • یادگیری زبان انگلیسی • دوره MBA آنلاین متمم • تصمیم گیری • تفکر سیستمی • روانشناسی پول • آموزش مهارت کار تیمی • مدل ذهنی • استراتژی محتوا • افعال پرکاربرد انگلیسی • زبان بدن • رادیو متمم • حرفه‌ای گری در محیط کار • اتیکت • استعدادیابی • معرفی کتابهای روانشناسی • معرفی کتابهای مدیریتی • مهارت فروش