یادی از استاد شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی

پیش از شما،

بسان شما، بی‌شمارها،

با تار عنکبوت نوشتند روی باد

کاین دولت خجسته‌ی جاوید زنده باد!دیدگاه‌های این مطلب بسته شده است.