تسلیت به بازماندگان

خواستم برای سانحه‌ی سقوط، پیام تسلیت بنویسم.

اما دیدم اگر تسلیتی برای بازماندگان لازم است، نباید به بستگان سانحه‌دیدگان محدود شود.

ما همه بازماندگان یک سقوط پیوسته و دائمی هستیم.

ای کاش این “اصحابِ کهف”، به جای هواپیما یک شتر در اختیار هر یک از ما قرار می‌دادند.

همان وسیله‌ی نقلیه‌ای که پس از مرگ و سانحه، ارزش مادی‌ ما را بر اساسش می‌سنجند و پرداخت می‌کنند.

ما هم باید بپذیریم که “حمل و نقل هوایی” و “اقتصاد شتری” یک جا جمع نمی‌شوند.

 دیدگاه‌های این مطلب بسته شده است.