فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند

خرید آنلاین

به احترام ۴۴ نفر از ۴۵ نفر!

در آمریکا، سومین دوشنبه‌ی ماه فوریه به عنوان روز رییس جمهورها نامیده می‌شود و تعطیل رسمی نیز محسوب می‌شود.

این روز هم به تولد جورج واشنگتن نزدیک است و هم آبراهام لینکلن.

این روز امسال برای بخشی از مردم آمریکا، احساسات متفاوتی را برانگیخته است:

روز رییس جمهورها - آمریکا

به احترام ۴۴ نفر از ۴۵ رییس جمهورهایمان، ۲۰ فوریه تعطیل هستیم.

عکس از رسانه‌های رسمی برداشته نشده و غیررسمی است.

+212
  
فایلهای صوتی آموزش مذاکره آموزش زبان انگلیسی کارآفرینی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA)


Comments are closed.